Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych

W dniu 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 699), która umożliwia sprzedaż bezpośrednią przetworzonych przez rolników produktów rolnych z ich własnych upraw bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2016 roku rolnik będzie miał możliwość sprzedawać produkty rolne bezpośrednio we własnym gospodarstwie rolnym do kwoty 150.000,00 EURO (600.000,00 zł) rocznie. Od tej sprzedaży pobierany będzie podatek w wysokości 2% przychodów. Oznacza to, że przy średnim miesięcznym przychodzie w wysokości 25.000 złotych, rolnik zapłaci jedynie 500 złotych podatku.

Nowością jest to, że od 1 stycznia 2016 roku ustawodawca dopuścił sprzedaż bezpośrednią produktów przetworzonych. Do tej pory rolnik nie mógł legalnie sprzedawać np. salcesonu, soków, jajek czy konfitur. Warunkiem prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów bezpośredniej jest zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym oraz powiatowemu lekarzowi weterynarii (w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego) lub powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (w przypadku produktów pochodzenia niezwierzęcego i mieszanego). Nie zwalnia to jednak rolnika z obowiązku zachowania odpowiednich wymogów sanitarnych w procesie przetwarzania płodów rolnych, przeznaczonych do sprzedaży.

Więcej…

Wesołych Świąt 2015

Kosiniakowe 1000 zł dla rodziców

Kosiniakowe 1000 zł dla rodziców

Wszyscy rodzice, bez względu na formę zatrudnienia, powinni mieć równe szanse na wsparcie od państwa. Do tej pory z rocznych urlopów rodzicielskich korzystali wyłącznie rodzice płacący składki ZUS. Od przyszłego roku to się zmieni.

- Forma zatrudnienia, często przecież od nas niezależna, nie może decydować o tym, czy po urodzeniu dziecka mamy pieniądze na podstawowe wydatki. Od nowego roku wszyscy rodzice będą mieli zagwarantowane minimum bezpieczeństwa finansowego - mówi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako minister pracy wprowadził nowe świadczenie.

Nowe świadczenie, od nazwiska jego pomysłodawcy nazwane kosiniakowym, wyniesie 1 tys. zł miesięcznie. Rodzice będą je otrzymywać przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - max. 71 tygodni.

Kosiniakowe dostaną m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy) oraz pracujące na umowach o dzieło. Również osoby opłacające składki na ZUS, których zasiłek macierzyński byłby niższy od Kosiniakowego, otrzymają wyrównanie do 1 tys. zł. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na część etatu, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Więcej…

Dziękujemy PSL

zawsze dotrzymujemy słowa

Wybierz PSL

Lista 5 PSL

70. rocznica tragicznej śmierci Władysława Kojdra

pomnik W.Kojder

 

W 70. rocznicę tragicznej śmierci wybitnego działacza ruchu ludowego Władysława Kojdra, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL - Jan Bury, złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ten mord w Borze Głogowskim. Wśród składających obecni byli: Prezes Zarządu Grodzkiego PSL w Rzeszowie – Zygmunt Sosnowski, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie - Marek Kot, oraz Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL - Zbigniew Micał. Władysław Kojder został zamordowany dnia 17 września 1945 r. w Borze Głogowskim.

Gminne Święto Chleba w Błażowej

Gminne Święto Chleba w Błażowej

W niedzielę 6 września mieszkańcy Gminy Błażowa obchodzili swoje Gminne Święto Chleba. Gospodarzem imprezy był Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą w kościele parafialnym w Błażowej, którą odprawił ks. dziekan Jacek Rawski, a homilię wygłosił ks. Adam Pietrucha, proboszcz Parafii Borek Stary. Po Eucharystii barwny korowód dożynkowy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Błażowej przeszedł na stadion sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 3 września tego roku wielkiego społecznika, ludowca, pszczelarza śp. Jana Grabosia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł Jan Bury, radni Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda, Aleksander Stochmal oraz Zbigniew Micał, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej "WICI" Justyna Piekut, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Marek Kot.

Wizyta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Seredyn w gminie Boguchwała

Elżbieta Seredyn w gminie Boguchwała

 

24 sierpnia gminę Boguchwała odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn. Podczas wizyty towarzyszył jej Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury, Burmistrz Wiesław Dronka, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Marek Kot oraz Radni Powiatu Rzeszowskiego: Rafał Białorucki, Marek Janda i Zbigniew Micał. Wszyscy udali się do miejscowości Racławówka gdzie w budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet realizowany będzie program Senior-WIGOR. Program ten adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Elżbieta Seredyn w Racławówce

 

 

 

Gmina Bouchwała na ten cel pozyskała środki w wysokości 246 700 zł.

CIEKAWOSTKI

21 stycznia minęła 143. rocznica urodzin Wincentego Witosa, wybitnego przywódcy ruchu ludowego i wielkiego obrońcy demokracji. Witos był jednym z najwybitniejszych polskich polityków, trzykrotnie obejmował tekę premiera II Rzeczypospolitej.

POLECANE STRONY

stat4u