Chłop Roku 2017

Sławomir Kowal

Sławomir Kowal zajął pierwsze miejsce w kwietniowych wyborach Chłopa Roku w Racławicach. Drugi był Grzegorz Płażek, a trzeci Józef Robakowski, obaj z województwa małopolskiego.

Sławomir Kowal gospodaruje na powierzchni 7,5 ha we wsi Nowy Borek w powiecie rzeszowskim. Jest radnym Rady Miejskiej w Błażowej, członkiem Rady Sołeckiej Nowy Borek i aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Inauguracja Podkarpackiego Forum Myśli Społecznej

FMS Rzeszów

26 kwietnia w Rzeszowie odbyła się inauguracja działalności lokalnego Forum Myśli Społecznej. Tematem pierwszego spotkania były współczesne i historyczne relacje polsko-ukraińskie. Dyskusja pierwszego podkarpackiego Forum Myśli Społecznej dotyczyła relacji polsko-ukraińskich. To ważny temat szczególnie na pograniczu. Zdaniem uczestników spotkania Polacy powinni zabiegać o dobre relacje z sąsiadami jak i mniejszościami narodowymi żyjącymi na Podkarpaciu. Te relacje, nie mogą być jednak zbudowane bez prawdy historycznej.

Gościem specjalnym debaty w kwestiach polsko-ukraińskich był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który od lat zabiega o upamiętnienie ofiar ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

Forum Myśli Społecznej to miejsce, gdzie Polacy mogą rozmawiać i odtwarzać wspólnotę narodową. Otwarte dyskusje mają łączyć środowiska, być miejscem wymiany myśli, prezentowania idei i wskazywania problemów społecznych.

wielkanoc 2017

PiS przeciwko sołtysom. Projekt PSL odrzucony w Sejmie

3017144

To kolejny raz, kiedy politycy partii rządzącej odwracają się od mieszkańców wsi. W pierwszym czytaniu odrzucili projekt ustawy PSL o sołtysach i radach sołeckich. – Ta propozycja wzmacnia nie tylko pozycję samego sołtysa, ale całej wsi, w której pełni on rolę gospodarza – mówił o projekcie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Posłowie PiS zlekceważyli polską wieś.

Poselski projekt ustawy o sołtysach przedstawił Krzysztof Paszyk, poseł PSL. – To sołtys jest pierwszym, który reaguje na potrzeby sąsiadów. On jest inicjatorem zmian i inwestycji polepszających codziennie życie lokalnych społeczności. Zmiany pozwolą wyzwolić energię, która drzemie w sołectwach. Uwolnijmy potencjał lokalnych liderów, którzy mają pomysły i odwagę do działania, ale brakuje im pełnego spektrum prawnych możliwości – apelował.

Projekt PSL zakładał uregulowania prawne instytucji sołtysa i rad sołeckich oraz wzmocnienie ich pozycji. Proponowane zmiany określały dokładnie obowiązki i uprawnienia obu podmiotów. Docenieniem wysiłku sołtysa byłoby comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, czyli połowy obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zyskałyby również rady sołeckie. Dzięki traktowaniu ich jak organizacji pożytku publicznego mogłyby liczyć na lepszą szanse w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na rozwój.

Politycy PiS całkowicie zlekceważyli te argumenty. Od razu złożyli wniosek o odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu. Jednym ruchem odrzucili także polską wieś, która dopytywała o te zmiany. Jeszcze niedawno działacze PiS ochoczo pokazywali się na niej zabiegając u wyborców o poparcie. Teraz całkowicie sprzeniewierzyli się mieszkańcom wsi i zawiedli ich zaufanie.

Burzliwa dyskusja rozgorzała przed samym głosowaniem. – Premier Szydło wielokrotnie zapewniała o gotowości do merytorycznej pracy z opozycją dla dobra Polski. Propozycja PSL to wyciągnięta dłoń. Ta ustawa wzmacnia samorządność i małe ojczyzny, nadaje podmiotowość sołtysom i radom sołeckim. To dobre rozwiązania. Jesteśmy gotowi do współpracy. Nie bójcie się debaty. Odrzucenie tego projektu oznacza początek zwijania Polski lokalnej – grzmiał z trybuny sejmowej lider ludowców.

Jak się okazało projekt uzyskał akceptację wśród pozostałych klubów opozycji. Zarówno członkowie klubu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej jak i większość Kukiz 15′ opowiedziało się za dalszymi pracami nad ustawą. Ich przedstawiciele w swoich wypowiedziach wskazywali na potrzebę umocnienia samorządności i pozycji sołectwa.

W trakcie samego głosowania PiS był jednak bezwzględny dla polskiej wsi. Ostatecznie projekt PSL głosami partii rządzącej został odrzucony. To kolejny raz kiedy politycy tej formacji działają przeciwko mieszkańcom wsi. Dlaczego PiS tak szybko odwrócił się od tych, o których głosy jeszcze niedawno tak ochoczo zabiegał?

Źródło: psl.pl

143. rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos21 stycznia mija 143. rocznica urodzin Wincentego Witosa, wybitnego przywódcy ruchu ludowego i wielkiego obrońcy demokracji. Witos był jednym z najwybitniejszych polskich polityków, trzykrotnie obejmował tekę premiera II Rzeczypospolitej.

W tym roku mija 70. rocznica sfałszowanych przez komunistów wyborów. 19 stycznia 1947 r. w atmosferze terroru przeprowadzono elekcję do Sejmu Ustawodawczego. W wyniku represji aresztowano 60 tys. lokalnych działaczy i sympatyków PSL, a 200 zostało zamordowanych przez tajne bojówki PPR i UB. Oficjalne wyniki dały ludowcom zaledwie 10 proc. poparcia. Historycy mówią o rzeczywistym wyniku na poziomie nawet 63 proc.

Narodowy Program Antysmogowy według PSL

Dofinansowanie do wymiany pieców i ogrzewania, zakaz palenia odpadami i montażu instalacji niespełniających norm bezpieczeństwa, budowa wież antysmogowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii – to główne założenia przygotowanego przez PSL Narodowego Programu Antysmogowego.

Smog nie jest zagrożeniem teoretycznym, jak uważa minister zdrowia. Przeciwnie, zagraża życiu i zdrowiu milionów Polaków. PSL nie pozwoli rządowi PiS od problemu smogu uciec – mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Krakowie. – Spotykamy się w Krakowie, bo smog kojarzony jest z naszym miastem. Niesłusznie, bo to nie tylko problem krakowski, ale dotyczy już niemal całej Polski – mówił lider ludowców.

Więcej…

Spotkanie noworoczne PSL w Futomie

Futoma PSL

W pierwszą sobotę Nowego Roku 7 stycznia w sali OSP w Futomie odbyło się noworoczne spotkanie Ludowców, które zorganizował Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Błażowej. Zebranych powitała prezes Zarządu Gminno-Miejskiego PSL Małgorzata Drewniak. W swym wystąpieniu życzyła ona zdrowia i pomyślności na nadchodzący rok 2017, siły do podejmowania wyzwań, a także podsumowała ona ubiegły rok. W uroczystym spotkaniu wzięli udział: Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzy Kocój Burmistrz Błażowej, Zbigniew Micał Dyrektor Biura ZW PSL w Rzeszowie, Stanisław Najda Radny Powiatu Rzeszowskiego, Justyna Piekut Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW "Wici" Województwa Podkarpackiego, Damian Sobota Członek Zarządu Krajowego ZMW „Wici”. Całe spotkanie odbyło się w miłej, noworocznej, a przede wszystkim rodzinnej atmosferze.

XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego

W.Kosiniak-KamyszWładysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany prezesem PSL, a Jarosław Kalinowski przewodniczącym Rady Naczelnej. Waldemar Pawlak stanie na czele Rady Ruchu Ludowego.

Na XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego do Jachranki zjechało ponad 1600 ludowców z całej Polski, by wspólnie pisać kolejny rozdział w historii Ruchu Ludowego. Naszą organizację powiatową reprezentowało pięciu delegatów: Mariusz Bądzior, Tomasz Woźniak, Jan Hankiewicz, Sylwester Tomczyk oraz Marcin Majewski. Wśród gości kongresu znaleźli się również byli parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatu sieradzkiego Sylwester Gajewski i Wiesław Gołębiewski.

– To nie był dla nas łatwy rok – rozpoczął prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Próbowano nas podzielić, rozbić, zmarginalizować. Przeciw nam wytoczono najcięższe działa. Pod naszym adresem rzucano najgorsze kalumnie i oszczerstwa. Nasi polityczni oponenci raz po raz ogłaszali z triumfem, że nas w Polsce już nie ma. Mam dla nich wszystkich wiadomość: PSL jest i będzie. Silniejszy niż wcześniej znów idzie po wyborcze zwycięstwo – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Przed nami najważniejsze zadanie: musimy przywrócić Polsce braterstwo – mówił Kosiniak-Kamysz. – W naszej historii wielokrotnie dowiedliśmy, że jest ono możliwe. W nim tkwi nasza siła. Nie będziemy ulegać politycznym modom. Nie będziemy oglądać się, skąd wieją polityczne wiatry. Będziemy twardo stać po stronie wartości, w które wierzymy, na których kolejne pokolenia ludowców budują siłę Ruchu Ludowego – przekonywał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz przywołał słowa Wincentego Witosa: „Przyszłość należy nie do tych, co głośno i bezmyślnie krzyczą, lub jęczą bezsilni, lecz do tych co przez umiejętnie zorganizowaną siłę i dobrze prowadzoną pracę, potrafią ją sobie wykrzesać i zdobyć”.

Gdzie bije serce Ruchu Ludowego?

Gościem specjalnym XII Kongresu PSL był Marek Steindel, prawnuk Witosa. – Dziękuję wam, że tak licznie uczestniczyliście przed dwoma tygodniami w Zaduszkach Witosowych. Ruch Ludowy był, jest i będzie – mówił do zebranych. – Jeszcze raz wspólnie pokazujemy, gdzie naprawdę bije serce Ruchu Ludowego – wtórował mu Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców ostro krytykował PiS: – Nie godzimy się na zawłaszczanie naszej tradycji. Nie godzimy się na zakłamywanie historii. Nie godzimy się na podszywanie pod Ruch Ludowy. To nie są ludowcy, to przebierańcy. Mam dla nich ważną wiadomość: strój ludowy nie jest uszyty na waszą miarę. Wam strój ludowy nie pasuje! – mówił Kosiniak-Kamysz.

Wtórował mu Jarosław Kalinowski: – Jesteśmy obiektem bezpardonowych ataków na naszą historię i tradycję ze strony partii rządzącej. Pamiętajcie: Prawa i Sprawiedliwości nie będzie, a Polskie Stronnictwo Ludowe będzie trwało! – mówił szef Rady Naczelnej Stronnictwa.

Płk Zbigniew Zaborowski, członek Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich i prezes fundacji BCh „Żywią i Bronią” bronił testamentu żołnierzy Batalionów Chłopskich. – Próba przejęcia etosu BCh i tradycji Ruchu Ludowego przez innego partie jest nieuprawniona i nierealna. Ona się nie uda! – mówił do zgromadzonych delegatów.

Więcej…

To oni skazali rolników na dłuższą pracę [LISTA]

3014810Jeszcze w niedzielę mienili się obrońcami interesów polskiej wsi. Dziś pokazali, gdzie mają rolników. 220 posłów PiS zagłosowało w Sejmie za podniesieniem rolnikom wieku emerytalnego o 5 lat. Sprawdź, kto głosował przeciw polskiej wsi.

PiS obiecywało obniżenie wieku emerytalnego, ale rolnikom zafundowało dłuższą pracę. 220 posłów PiS poparło w Sejmie podniesienie rolnikom wieku emerytalnego aż o 5 lat.

Fakty są takie że za rządów PSL rolnicy mogli przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Dziś podwyższacie ten wiek. Polska wieś została oszukana, wyzyskana i porzucona przez rząd PiS – grzmiał z sejmowej mównicy Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Wtórował mu poseł PSL Paweł Bejda: – W czym rolnicy są dla was gorsi od górników? Im wieku emerytalnego nie podnosicie. Nie widzę w waszym działaniu ani prawa, ani tym bardziej sprawiedliwości.

PiS podnosząc wiek emerytalny rolnikom wystąpiło przeciw swojemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W jego projekcie ustawy zapisano utrzymanie wcześniejszych emerytur rolniczych. – PiS deklaruje współpracę ze swoim prezydentem. Dlaczego nagle wbrew jego woli rząd podnosi wiek emerytalny rolnikom? Co dziś politycy PiS mają do powiedzenia polskim rolnikom, kiedy skazują ich na dłuższą pracę? – pytał w Sejmie Krzysztof Paszyk, poseł PSL.

Poseł PSL Krystian Jarubas przypomniał, że PiS łamie także umowę społeczną z „Solidarnością”: – Mówicie, że obniżacie wiek emerytalny, a rolników skazujecie na dłuższą pracę. Dlaczego podnosicie wiek emerytalny rolnikom? Dlaczego lekceważycie swojego prezydenta? Dlaczego oszukujecie „Solidarność”? – pytał.

PiS odrzuciło wszystkie poprawki przedstawione przez PSL, które gwarantowały utrzymanie obecnego wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że to PSL zagwarantowało rolnikom wcześniejsze emerytury. PiS uparło się, aby polskiej wsi to prawo odebrać.

Oto lista posłów, którzy się do tego przyczynili:

1. Abramowicz Adam
2. Adamczyk Andrzej
3. Andzel Waldemar
4. Ardanowski Jan Krzysztof
5. Arent Iwona
6. Ast Marek
7. Babalski Zbigniew
8. Babiarz Piotr Łukasz
9. Babinetz Piotr
10. Bartosik Ryszard
11. Bartuś Barbara
12. Bąk Dariusz
13. Bielecki Jerzy
14. Biernat Zbigniew
15. Błaszczak Mariusz
16. Borowiak Joanna
17. Borowiec Agata
18. Borys-Szopa Bożena
19. Brudziński Joachim
20. Bubula Barbara
21. Buczak Wojciech
22. Buda Waldemar
23. Burzyńska Lidia
24. Chmielowiec Zbigniew
25. Cicholska Anna
26. Cieślak Michał
27. Cymański Tadeusz
28. Czabański Krzysztof
29. Czarnecki Przemysław
30. Czarnecki Witold
31. Czartoryski Arkadiusz
32. Czech Anna
33. Czerwińska Anita
34. Czochara Katarzyna
35. Dobrzyński Leszek
36. Dolata Zbigniew
37. Duda Antoni
38. Duda Elżbieta
39. Duda Jan
40. Duszek Marcin
41. Dworczyk Michał
42. Dziuba Tadeusz
43. Dziuk Barbara
44. Falfus Jacek
45. Filipiak Ewa
46. Galemba Leszek
47. Gawron Andrzej
48. Giżyński Szymon
49. Glenc Teresa
50. Gliński Piotr
51. Głębocki Konrad
52. Głuchowski Krzysztof
53. Golińska Małgorzata
54. Gołojuch Kazimierz
55. Gonciarz Jarosław
56. Gosiewska Małgorzata
57. Gosiewski Jerzy
58. Gowin Jarosław
59. Gwiazdowski Kazimierz
60. Hałas Teresa
61. Horała Marcin
62. Hrynkiewicz Józefa
63. Jach Michał
64. Jaki Patryk
65. Janczyk Wiesław
66. Janik Grzegorz
67. Jędrysek Mariusz Orion
68. Jurgiel Krzysztof
69. Kaczorowska Alicja
70. Kaczyński Jarosław
71. Kaleta Piotr
72. Kempa Beata
73. Kilian Jan
74. Kloc Izabela
75. Kołakowski Lech
76. Kołakowski Robert
77. Kopcińska Joanna
78. Kossakowski Wojciech
79. Kosztowniak Andrzej
80. Kowalczyk Henryk
81. Kownacki Bartosz
82. Kozanecka Ewa
83. Krajewski Jarosław
84. Krajewski Wiesław
85. Krasulski Leonard
86. Król Piotr
87. Krupka Anna
88. Kryj Andrzej
89. Krynicka Bernadeta
90. Kubiak Dariusz
91. Kubów Krzysztof
92. Kuchciński Marek
93. Kurzępa Jacek
94. Kwiecień Anna
95. Kwitek Marek
96. Latos Tomasz
97. Latosiński Bogdan
98. Leśniak Józef
99. Lichocka Joanna
100. Lipiec Krzysztof
101. Lipiński Adam
102. Lisiecki Paweł
103. Łapiński Krzysztof
104. Ławniczak Tomasz
105. Machałek Marzena
106. Maciejewski Krzysztof
107. Małecki Jerzy
108. Małecki Maciej
109. Masłowska Gabriela
110. Materna Jerzy
111. Mateusiak-Pielucha Beata
112. Matusiak Grzegorz
113. Matusiewicz Andrzej
114. Matuszewski Marek
115. Matuszny Kazimierz
116. Mazurek Beata
117. Melak Andrzej
118. Miazga Mieczysław
119. Michałek Iwona
120. Michałkiewicz Krzysztof
121. Milewski Daniel
122. Mosiński Jan
123. Moskal Kazimierz
124. Mrówczyński Aleksander
125. Mularczyk Arkadiusz
126. Murdzek Wojciech
127. Naimski Piotr
128. Olejniczak Waldemar
129. Olszówka Piotr
130. Ołdakowski Adam
131. Opioła Marek
132. Ostrowski Krzysztof
133. Osuch Jacek
134. Paluch Anna
135. Paul Jerzy
136. Pawłowicz Krystyna
137. Piechowiak Grzegorz
138. Pięta Stanisław
139. Piontkowski Dariusz
140. Piotrowicz Stanisław
141. Polaczek Jerzy
142. Polak Marek
143. Polak Piotr
144. Porzucek Marcin
145. Puda Grzegorz
146. Pyzik Piotr
147. Raczak Grzegorz
148. Rafalska Elżbieta
149. Rusecka Urszula
150. Rzepecki Łukasz
151. Rzońca Bogdan
152. Sasin Jacek
153. Schmidt-Rodziewicz Anna
154. Schreiber Grzegorz
155. Schreiber Łukasz
156. Sellin Jarosław
157. Siarka Edward
158. Skurkiewicz Wojciech
159. Smirnow Andrzej
160. Smoliński Kazimierz
161. Sobecka Anna Elżbieta
162. Sobierajski Czesław
163. Soboń Artur
164. Sprawka Lech
165. Stachowiak-Różecka Mirosława
166. Starzycki Dariusz
167. Stawiarski Bartłomiej
168. Stawiarski Jarosław
169. Strzałkowski Stefan
170. Suski Marek
171. Szałabawka Artur
172. Szarama Wojciech
173. Szczurek-Żelazko Józefa
174. Szefernaker Paweł
175. Szewczak Jan
176. Szlachetka Jarosław
177. Szlachta Andrzej
178. Szulowski Krzysztof
179. Szwed Stanisław
180. Szydełko Halina
181. Szydło Beata
182. Szymańska Ewa
183. Szynkowski vel Sęk Szymon
184. Śniadek Janusz
185. Świat Jacek
186. Tarczyński Dominik
187. Tchórzewski Krzysztof
188. Telus Robert
189. Terlecki Ryszard
190. Tobiszowski Grzegorz
191. Tomaszewska Ewa
192. Tułajew Sylwester
193. Uruski Piotr
194. Uściński Piotr
195. Warwas Robert
196. Warzecha Jan
197. Wassermann Małgorzata
198. Waszczykowski Witold
199. Wąsik Maciej
200. Weber Rafał
201. Wilk Jerzy
202. Witek Elżbieta
203. Wojciechowski Grzegorz
204. Wojtkiewicz Michał
205. Woźniak Grzegorz Adam
206. Woźniak Tadeusz
207. Wójcik Michał
208. Wróblewska Krystyna
209. Wróblewski Bartłomiej
210. Wypych Małgorzata
211. Zagórski Marek
212. Zalewska Anna
213. Zasada Artur
214. Zawiślak Sławomir
215. Zbonikowski Łukasz
216. Zieliński Jarosław
217. Ziobro Zbigniew
218. Zuba Maria
219. Zubowski Wojciech
220. Żalek Jacek

Źródło: psl.pl

11 pytań do PiS o polskie rolnictwo

Dlaczego PiS podnosi wiek emerytalny rolnikom? Jak mogło podpisać szkodliwą dla polskiej wsi umowę CETA? Kiedy spełni swoje obietnice? – to najważniejsza pytania, na jakie premier Szydło i minister Jugiel powinni dziś odpowiedzieć polskiej wsi.

Przed wyborami politycy PiS chętnie podróżowali na wieś i obiecywali rolnikom złote góry. – Po zwycięstwie szybko o nas zapomnieli – mówią dziś rolnicy i domagają się, by premier Szydło i minister Jurgiel rozliczyli się ze swoich wyborczych obietnic.

Dlaczego PiS podnosi wiek emerytalny rolnikom?

PSL wywalczyło z PO wcześniejsze emerytury rolnicze (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn). PiS podnosi rolnikom wiek emerytalny aż o 5 lat i to z dnia na dzień. Na polskiej wsi kobiety będą musiały pracować do 60 lat, a mężczyźni do 65 lat. W swoim zacietrzewieniu PiS odrzuciło nie tylko projekt ludowców, ale i prezydenta Andrzeja Dudy, który zakładał utrzymanie obowiązującego stanu.

Jak PiS mogło zgodzić na szkodliwą dla polskiego rolnictwa umowę CETA?

PiS wywiesiło białą flagę w Brukseli. Nie chciało bronić interesów polskich rolników. Za zgodą premier Beaty Szydło, Unia Europejska podpisała z Kanadą kontrowersyjną umowę CETA. To wyrok dla małych gospodarstw rolnych w Polsce. Nie wytrzymają konkurencji z kanadyjskimi korporacjami. Nasz rynek zaleje tania i niezdrowa żywność z Kanady. Mimo wielokrotnych apeli ludowców, rząd PiS nie przedstawił żadnych analiz ws. CETA. Wciąż nie wiadomo na jakiej podstawie podjął szkodliwą dla polskiej wsi decyzję. Ani premier, ani minister rolnictwa nie mieli odwagi powiedzieć tego rolnikom.

Czemu PiS dopuściło do rozprzestrzenienia się ASF?

Afrykański Pomór Świń (ASF) pustoszy hodowle polskich rolników. W całym kraju są już 23 ogniska choroby (dla porównania PSL w ubiegłej kadencji udało się zablokować epidemię i skończyło się na 3 ogniskach). Przez nieodpowiedzialne decyzje ministra rolnictwa istnieje ogromne zagrożenie, że ASF rozprzestrzeni się na cały kraj. Nie działa hucznie ogłaszana rządowa specustawa. Minister rolnictwa odcina się od problemów, a zakłady mięsne liczą wielomilionowe straty, polscy hodowcy tracą kolejne rynki zbytu.

Co było przyczyną odebrania 200 mln zł na budowę i remont dróg lokalnych?

Premier Szydło podjęła decyzję o zmniejszeniu o 200 mln zł budżetu na drogi gminne i powiatowe. Oznacza to że samorządy dostaną na rozwój infrastruktury o 20% mniej niż wcześniej zakładały. Każde województwo straci od kilku do kilkunastu mln zł. Jeszcze w kwietniu PiS obiecywało dodatkowe pieniądze na drogi lokalne. „Mamy bardzo wiele spraw do załatwienia, ale też bardzo dużo szans do wykorzystania. Choćby sprawa dróg lokalnych, które musimy wreszcie zacząć na dużą skalę remontować, a w wielu wypadkach wręcz odbudowywać” – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Wsieci”.

Z jakiego powodu zakazano rolnikom handlu ziemią?

Rząd PiS przywiązał rolników do ziemi niczym pańszczyźnianych chłopów. Skutki ustawy o ziemi są katastrofalne. Dzisiaj polski rolnik został praktycznie pozbawiony możliwości zbycia ziemi. Ponad 90% osób zostało wykluczonych z możliwości odkupienia jej. To przekłada się na sam rynek. Notariusze i eksperci mówią o całkowitym zamrożeniu handlu ziemią. Rolnicy mają problem z dostępem do bankowych kredytów. Banki nie chcą dawać im pożyczek w których zabezpieczeniem będzie ziemia.

Kiedy PiS planuje podwojenie unijnych dopłat obiecane przed wyborami?

W czasie kampanii wyborczej minister Jurgiel obiecywał podniesienie unijnych dotacji dla rolników. Miały one „dążyć do europejskiego poziomu i zapewnić jakościowy skok na wsi”. Rzeczywistość okazała się okrutna. Nie tylko nie ma wyższych dopłat, ale zagrożone były same wypłaty. Przez opóźnienia wielu rolników miało zaległości w spłatach kredytów. Nowe pożyczki zacieśniały pętle zadłużenia na szyjach zdesperowanych rolników.

Dlaczego nie zagwarantowano pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych?

Dopłaty do ubezpieczeń rolniczych od lat były prawdziwą pomocą państwa dla obawiających się o swoje zbiory rolników. W tym roku minister Jurgiel nie zagwarantował wystarczających środków na dopłaty. Efekt? Pieniądze skończyły się po dwóch dniach. Tylko garstka rolników mogła z nich skorzystać. Reszta odeszła z niczym. Mówią wprost: nie stać nas na wyższe stawki. Stają przed wyborem: albo z własnej kieszeni zapłacą dwukrotnie wyższe składki albo zostaną z niczym, jeśli coś się z uprawami stanie.

Kiedy PiS wprowadzi obiecane minimalne ceny gwarantowane?

Przez zalew taniego zboża z Ukrainy ceny skupu spadły poniżej kosztów produkcji. Nad gospodarstwami rolnymi zawisło widmo komorniczych licytacji. Minister rolnictwa wciąż bagatelizuje problem, choć jeszcze przed wyborami, wraz z całym PiS, obiecywał wprowadzenie gwarantowanych cen minimalnych na polskie produkty. Tymczasem ceny zboża w skupach spadły już nawet o 20%. Dramatyczna sytuacja jest również na rynku owoców i warzyw. Minister Jurgiel nabrał wody w usta i udaje, że problemu nie widzi.

Dlaczego PiS niszczy doskonałą markę polskiej żywności?

PiS nie robi nic, aby zdobyć nowe rynki dla polskich producentów. Politycy PSL otworzyli dla naszego rolnictwa rynki niemal połowy świata. PiS przez swoją nieudolną politykę nie tylko nie szuka nowych zagranicznych partnerów, którzy kupowaliby od nas żywność, ale zraża obecnych, przez co rolnicy mogą stracić kupców na swoje produkty. PiS poświęca dla celów politycznych interesy polskich producentów i nie interweniuje, gdy Czesi oskarżają, że polska żywność jest niezdrowa lub sprzedawana po cenach dumpingowych.

Dlaczego PiS nie robi nic, by odblokować rynek rosyjski dla polskich produktów?

Nieprzemyślana i agresywna polityka PiS względem Rosji zamyka dla naszych producentów ten rynek definitywnie. PSL chciał zniesienia sankcji wzajemnych miedzy Rosja i Unią, które nie przynoszą żadnych rezultatów. Dzięki temu nasze towary mogłyby ponownie sprzedawane na wschodzie. PSL już raz się udało otworzyć rynek rosyjski, który był zamknięty za poprzednich rządów PiS w latach 2005-2007.

Dlaczego PiS blokuje rewolucję energetyczną na wsi?

PSL chciał, aby rolnicy mogli samodzielnie produkować prąd na własne potrzeby. Wszystko było już gotowe, ustawa przyjęta przez Sejm. To mogłoby stać się tak wielką reformą jak elektryfikacja wsi. Niestety PiS zablokował te zmiany. Woli dotować miliardami złotych nieefektywne górnictwo. O rolnikach od razu po wyborach zapomniał. Gdyby PiS przejął rozwiązania proponowane przez PSL, rolnicy mogliby budować elektrownie słoneczne i mieć za darmo prąd w gospodarstwie, a nadwyżki sprzedawać do sieci energetycznych.

Źródło: psl.pl

CIEKAWOSTKI

21 stycznia br. mija 145 rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice.
Był przywódcą chłopskim, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem.
Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej.
W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego.
W 1945 r. został prezesem nowo powołanego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach.

145 rocznica urodzin Wincentego Witosa.

stat4u