Sejm uchwalił ustawę o ochronie polskiej ziemi

Sejm uchwalił ustawę o ochronie polskiej ziemi

Dzięki inicjatywie Polskiego Stronnictwa Ludowego Sejm RP w dniu 25 czerwca br. uchwalił ustawę mającą chronić ziemię rolną przed wykupem przez obcokrajowców i przed spekulacyjnym obrotem.

Ustawę PSL poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Obecnie  obowiązujące  przepisy  nie  wprowadzają  żadnych  szczególnych  zasad w zakresie obrotu gruntami rolnymi. Aktualnie istniejące instrumenty w postaci prawa pierwokupu oraz prawa nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie są w stanie w pełni realizować celów kształtowania ustroju rolnego państwa.

1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ma uniemożliwić spekulacyjny obrót ziemią.

Ustawa uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości rolnych.

Z drugiej strony zapobiega również rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa rodzinne - zapewniające utrzymanie całym rodzinom.

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię.

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar.

Oczekiwanym jest, że ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej.

Źródło: Klub Parlamentarny PSL

Święto Ludowe w Chmielniku

Święto Ludowe w ChmielnikuW niedzielę 21 czerwca br. działacze i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu Gminy Chmielnik obchodzili swoje święto ludowe. Gospodarzem imprezy był nowo wybrany Prezes Zarządu Gminnego PSL Rafał Kozioł. Wśród gości, którzy uczestniczyli w uroczystości byli m.in.: Poseł na Sejm RP Jan Bury, Stefania Michałek wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad, Radny Powiatu Rzeszowskiego Zbigniew Micał, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie Marek Kot. Miłym akcentem Święta Ludowego było uhonorowania osób za szczególne zasługi w rolnictwie Medalem św. Izydora Oracza. Pani Stefania Michałek uhonorowała medalami Matki z gminy Chmielnik Orderem Serca - Matkom Wsi.

Gminne Święto Ludowe w Błażowej

Gminne Święto Ludowe w Błażowej

W niedzielę 24 maja br. w Błażowej odbyły się uroczyste obchody Gminnego Święta Ludowego.
W obchodach udział wzięło wielu zacnych gości: Poseł na Sejm RP Jan Bury, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie Marek Kot, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, Radny Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal. Po odprawionej mszy św., wspólnej modlitwie w intencji Ruchu Ludowego i Ojczyzny przyszedł czas na oficjalną część uroczystości, którą swoim przemówieniem otworzył Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Błażowej – Jerzy Kocój: Święto Ludowe jest przypomnieniem wielu lat tradycji i służby dla społeczeństwa.
Gminne Święto Ludowe połączone było z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych oraz już cykliczną imprezą Starych potraw smak i urok, które miały miejsce na pobliskim stadionie sportowym.

Adam Jarubas – GŁOS ROZSĄDKU

Wielkanoc 2015

Wizyta kandydata PSL na prezydenta Adama Jarubasa na Podkarpaciu

Konferencja Adam JarubasW niedzielę, 22 marca na Podkarpaciu przebywał kandydat PSL na Prezydenta Adam Jarubas. Pierwszym punktem jego wizyty było spotkanie z rolnikami, członkami i sympatykami Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w siedzibie Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku. Oprócz aktywu ludowego i mieszkańców, w spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Jan Bury, poseł Dariusz Dziadzio.

W swoich wystąpieniach Adam Jarubas podkreślał, że gdyby został prezydentem  to najważniejsza dla niego byłaby jedność Polski jako kraju bezpiecznego, zamożnego, przyjaznego rodzinie i obywatelom. W bezpieczeństwie społecznym zwrócił uwagę na rolnictwo jako fundament gospodarki. – Prezydent nie powinien wkraczać w bieżące zarządzanie sektorem rolnym, co jest domeną rządu. Musi być jednak orędownikiem polskiego rolnika na centralnym poziomie i promować polską żywność wszędzie tam, gdzie to możliwe – powiedział. – Należy wciąż wspierać małe gospodarstwa, które dominują na terenie Polski południowo-wschodniej i Podkarpacia. Ponadto należy skrócić łańcuch, jaki przechodzi dziś żywność od producenta do konsumenta. Receptą na to jest promowanie sprzedaży bezpośredniej. Jest inicjatywa PSL dotycząca uchwalenia ustawy o sprzedaży bezpośredniej wytworzonych  przez rolników serów, dżemów, wędlin i Sejm powinien to jak najszybciej przegłosować.

Więcej…

Spotkanie noworoczne PSL w Trzcianie

Spotkanie Noworoczne PSL TrzcianaW niedzielę 15 lutego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyło się Powiatowe Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Jan Bury Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dariusz Dziadzio Poseł na Sejm RP, Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki, Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty, gospodarze kilku gmin wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego – Adam Dziedzic Wójt Świlczy, Lesław Kuźniar Wójt Trzebowniska, Jerzy Kocój Burmistrz Błażowej. Spotkanie noworoczne PSL Powiatu Rzeszowskiego było okazją do podsumowania ubiegłorocznej kampanii samorządowej. Wręczono Medal Wincentego Witosa dla Kolegi Tadeusza Dąbrowskiego (gm. Świlcza). Spotkanie zakończył występ kapeli oraz zespołu pieśni i tańca działających przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Do zobaczenia za rok!  Z ludowym pozdrowieniem Zarząd Powiatowy PSL w Rzeszowie.

Adam Jarubas kandydatem PSL na prezydenta RP

Adam Jarubas

31 stycznia br. Rada Naczelna PSL zdecydowała o wystawieniu wiceszefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Adama Jarubasa jako kandydata w wyborach prezydenckich.
W sobotnim posiedzeniu wzięli udział nie tylko członkowie Rady Naczelnej - zgodnie ze statutem PSL kandydata na prezydenta na wniosek NKW PSL zatwierdza krajowa konwencja wyborcza.

Więcej…

Spotkanie noworoczne PSL w Głogowie Małopolskim

Spotkanie noworoczne PSL w Głogowie MalopolskimW dniu 10 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z gminy Głogów Młp. Gospodarzem imprezy był Przewodniczącego Klubu PSL w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Głogowie Młp. Zbigniew Micał. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Jan Bury, Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Wróbel, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie Marek Kot. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem kolęd, łamaniem się opłatkiem oraz składaniem życzeń. Nie zabrakło również wspólnego poczęstunku i smakowania regionalnych potraw.

Spotkanie noworoczne PSL w Błażowej

Spotkanie noworoczne PSL w BlazowejW pierwszą sobotę stycznia w Błażowej odbyło się noworoczne spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Błażowskiej. Gospodarzem imprezy był nowo wybrany Burmistrz Jerzy Kocój. Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi: Poseł na Sejm RP Jan Bury, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Bartman, Przewodniczący Klubu PSL w Radzie Powiatu Rzeszowskiego Zbigniew Micał, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie Marek Kot, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie Zygmunt Sosnowski, Radni Powiatu Rzeszowskiego: Aleksander Stochmal i Stanisław Najda oraz Dziekan Dekanatu Błażowskiego ks. Jacek Rawski. Po wystąpieniach gości rozpoczęło się wspólne kolędowanie i dzielenie opłatkiem.

CIEKAWOSTKI

21 stycznia minęła 143. rocznica urodzin Wincentego Witosa, wybitnego przywódcy ruchu ludowego i wielkiego obrońcy demokracji. Witos był jednym z najwybitniejszych polskich polityków, trzykrotnie obejmował tekę premiera II Rzeczypospolitej.

POLECANE STRONY

stat4u