Środki europejskie dla polskiego rolnictwa na lata 2014 - 2020

Polityka rolna w Polsce w latach 2014-2020

Polska jest wielkim zwycięzcą tego szczytu i polscy rolnicy też na nim wygrali – powiedział minister Stanisław Kalemba, który spotkał się z dziennikarzami, aby bezpośrednio po zakończeniu szczytu budżetowego w Brukseli, przedstawić propozycje dla Polski w zakresie rolnictwa.

Z kwoty 28,5 mld euro - 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe - 9,7 mld euro na rozwój obszarów wiejskich - czyli II filar.

Środki na Wspólną Politykę Rolną w Unii Europejskiej dla wszystkich państw spadły o 10 %, a dla Polski udało się utworzyć mechanizmy, aby budżet ten mógł wzrosnąć o 10 %powiedział minister Stanisław Kalemba.

Więcej…

Wszystko o testamentach- porady prawne

Niejednokrotnie ostatnią wolę chcemy uzewnętrznić w testamencie, przekazując według swojego uznania własny majątek lub poszczególne jego składniki bliskim nam osobom. Testament jest dokumentem, na podstawie którego można rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Trzeba przy tym pamiętać, że testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Więcej…

Ochrona praw nabywcy mieszkania lub domu jednorodzinnego budowanego przez dewelopera- porady prawne

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu narzędzia ochrony praw klientów przed nieuczciwymi deweloperami. Autor artykułu w swojej praktyce zajmuje się dochodzeniem praw na rzecz klientów, wobec których deweloper budujący mieszkanie lub dom postępuje nieuczciwie.

Ochrona praw nabywcy mieszkania lub domu jednorodzinnego budowanego przez dewelopera

Jak do tej pory, brak było przepisów, które skutecznie chroniłyby czas i pieniądze nabywców mieszkań przed niedozwolonymi i nieuczciwymi praktykami niektórych deweloperów. Klient takiego dewelopera, który np. popadł w problemy finansowe, miał niewielkie szanse na odzyskanie pieniędzy lub na dokończenie budowy lokalu.

W dniu 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Ustawa określa m.in. środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, a także zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

Więcej…

Kontraktacja płodów rolnych- porady prawne

Na stronie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie będziemy regularnie publikować porady prawne, których celem jest poszerzenie wiedzy każdego odwiedzającego stronę. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Kontraktacja płodów rolnych

Okres zimowy to czas, w którym rolnicy zawierają umowy kontraktacji na dostawę płodów rolnych. Warto przy tym znać podstawowe zasady, dotyczące jej zawierania i wykonywania. Umowę kontraktacji reguluje Kodeks Cywilny.
Zgodnie z art. 613 k.c., przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Stronami umowy są producent rolny i kontraktujmy.

Więcej…

CIEKAWOSTKI


Równo 71 lat temu doszło do największego fałszerstwa wyborczego w dziejach polskiego narodu. 19 stycznia 1947r. w atmosferze terroru przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego. Represje wymierzone były przede wszystkim w działaczy PSL. Władze komunistyczne aresztowały 60 tys. lokalnych działaczy i sympatyków PSL, a 200 zostało zamordowanych przez tajne bojówki PPR i UB. Według historyków, gdyby głosy liczono uczciwie, PSL uzyskałby wynik przekraczający 60 proc.


POLECANE STRONY

stat4u