Agrotech 2014

Agrotech 2014W piątek 7 marca 2014 roku z inicjatywy Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Błażowej 20-sto osobowa grupa mieszkańców naszej gminy wyjechała do Kielc na AGROTECH - XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej. Są to największe tego typu targi w Polsce. Na zwiedzających czekało ponad 600 stoisk różnych firm w tym największych w tej branży: Case, Class, Korbanek, Ursus, Valtra, New Holland, Kubota, John Deere, Zetor z Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski.

Więcej…

X Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich

X Podkarpackie Forum Kobiet WiejskichW dniu 7 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie Podkarpacka Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizowała X Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich. Honorowym patronatem wydarzenie objął Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury. W trakcie Forum uhonorowano 25 najbardziej aktywnych pań Honorową Odznaką Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza.

Dzień Kobiet w Błażowej

Dzień Kobiet w BłażowejW niedzielne popołudnie 2 marca br. liczne grono pań z Gminy Błażowa świętowało wspólnie zbliżający się Dzień Kobiet. Na uroczystość bardzo licznie przybyły panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorów i nauczycielek szkół, przewodniczących i członkiń kół gospodyń wiejskich. Przybyli także zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP Jan Bury i Dariusz Dziadzio oraz radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Jan Kocój i Zbigniew Micał. Gospodarzem spotkania był Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Błażowej. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wspólnych rozmów oraz refleksji.

Powiatowe spotkanie noworoczne PSL

Powiatowe spotkanie noworoczne PSL

W niedzielę 16 lutego w Hotelu Blue Diamond w Nowej Wsi (gm. Trzebownisko) odbyło się Powiatowe Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Jan Bury Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dariusz Dziadzio Poseł na Sejm RP, Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, Justyna Piekut Prezes Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Rzeszowie, Stanisław Bartman Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Ustrobiński zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Zygmunt Sosnowski Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości w Rzeszowie, Justyna Sokołowska Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

Więcej…

Spotkanie gminne PSL w Boguchwale

Spotkanie gminneW piątek 31 stycznia w Boguchwale odbyło się spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z Gminy Boguchwała. Zebranych powitał Marek Janda - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Boguchwale. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury, który podkreślił, że klub parlamentarny PSL może pochwalić się 14-ma ustawami i 3-ma uchwałami, które w 2013 roku powstały dzięki pracy Ludowców.

Szkoła bez żywności śmieciowej coraz bliżej!

Więcej…

Żłobków coraz więcej

Żłobków coraz więcej

Więcej…

Spotkanie noworoczne PSL w Lecce

Spotkanie noworoczne PSL w LecceW pierwszą sobotę Nowego Roku 4 stycznia w sali OSP w Lecce odbyło się noworoczne spotkanie Ludowców, które zorganizował Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Błażowej. Zebranych powitał prezes Zarządu Gminno-Miejskiego PSL Jerzy Kocój. W swym wystąpieniu powiedział: To już stało się tradycją, iż członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Błażowskiej spotykają się w pierwszą sobotę Nowego Roku na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Uczestniczą w nich zaproszeni goście, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, szefowie jednostek i organizacji społecznych działających w gminie. Jest to okazja do połamania się opłatkiem, złożenia sobie życzeń, wymiany poglądów, podzielenia się problemami nurtującymi wszystkich mieszkańców. Życzę wszystkim, aby to spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Więcej…

Spotkanie noworoczno-opłatkowe PSL w Rudnej Małej

Spotkanie noworoczno-opłatkowe PSL w Rudnej Małej5 stycznia w restauracji Pod Borem w Rudnej Małej odbyło się noworoczno-opłatkowe spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z Gminy Głogów Młp. Zebranych powitał Zbigniew Micał - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Głogowie Małopolskim. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Jan Bury Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dariusz Dziadzio Poseł na Sejm RP, Andrzej Wróbel Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, Sławomir Styka Kierownik BWI POR ARiMR, Marek Kot Prezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Rzeszowskiego. Spotkanie było okazją, by podziękować sobie nawzajem za wspólny rok, by podjąć plany na najbliższe miesiące, ale przede wszystkim okazją do tego, by w miłej, pogodnej atmosferze spędzić czas.

Więcej…

Oświadczenie KP PSL ws. lasów państwowych

Wobec kłamliwych i populistycznych stwierdzeń polityków Prawa i Sprawiedliwości sugerujących istnienie planów prywatyzacji lasów państwowych, zalecamy tymże politykom uważną lekturę ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.). Ustawa ta w sposób wyraźny wskazuje, że lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Zachowania polityków PiS potwierdzają dobrze znaną łacińską paremię: ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Jak widać – także politycy PiS szkodzą, szkodzą społeczeństwu poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej dezinformacji. Można mieć wrażenie, że jedynym celem polityków PiS jest cyniczna gra wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dziwi nas, że hipokryzja w polskiej polityce może sięgać aż tak daleko, że formułuje się oskarżenia nieprawdziwe, nie mające podstaw w obowiązującym ustawodawstwie. Wskazana ustawa została uchwalona w wyniku inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 129 tysięcy obywateli. Była to reakcja na pomysły i zamiary ówczesnej polskiej prawicy (AWS) dotyczące chęci prywatyzacji lasów państwowych. PSL stanowczo sprzeciwiło się tym działaniom, stając na czele protestu społecznego w tej sprawie, którego wynikiem było uchwalenie ustawy zakazującej przekształceń własnościowych lasów państwowych. Stanowisko to jest w pełni aktualne i podtrzymywane przez PSL.

Krzysztof Kosiński

Rzecznik Prasowy KP PSL

CIEKAWOSTKI

44 ofiar śmiertelnych, 700 spacyfikowanych wsi i miliony chłopów walczących o demokrację i godność. 80 lat temu wybuchł największy polityczny zryw w Polsce w okresie międzywojennym – Wielki Strajk Chłopski.

POLECANE STRONY

stat4u